Lịch hướng dẫn chuyên đề môn học cô Lê ...

 Thông báo:  Tất cả sinh viên do cô Lê Thị Khuyên hướng dẫn chuyên đề môn học tập Trung vào lúc 10h30 ngày thứ tư 13/8/2014 tai văn phòng khoa TCNH để nghe hướng dẫn. Mọi sự vắng mặt sinh viên tự chịu trách nhiệm. 

Đăng ký tham gia Mùa hè xanh Khoa TCNH 2014

 Mùa hè xanh tại sao không XANH??? .  Tiếp nối thành công của các chương trình tình nguyện lớn do Đoàn khoa Tài Chính Ngân Hàng tổ chức như : “Tết Yêu Thương 2013-2014”, “Trung Thu cho em”, “Hiến Máu Nhân Đạo”,… Hưởng ứng chiến dịch mùa hè xanh của Thành ...
ĐH Công nghiệp Tp HCM
Quảng cáo phải dưới 1 KQ học tập Thư điện tử Thư viện điện tử